Koperta bezpieczna
Koperta bąbelkowa
Torba kurierska Bio
Torba reklamowa
Koperta kurierska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Technologie przyjazne środowisku – Fundusze Norweskie

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczął realizację projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności PLAST-FARB poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej SAFE HYBRID”. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności naszej firmy poprzez wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych i zwiększenia wydajności wytwórczej Przedsiębiorstwa w postaci opracowania i wdrożenia innowacyjnej na skalę międzynarodową hybrydowej linii technologicznej. Wprowadzenie zmiany procesowej i zastosowanie nowej maszyny w produkcji doprowadzi do zwiększenia wydajności i efektywności energetycznej parku maszynowego, zmniejszenia rocznej emisji CO₂ i zmniejszenia ilości odpadów pochodzących z produkcji i działalności PLAST-FARB.


Postaw na eksport

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany w ramach projektu FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP pod nazwą „Rozwój działalności eksportowej firmy PLAST-FARB poprzez wejścia na nowe rynki zagraniczne”.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Plast-Farb na rynkach zagranicznych. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych UE, tj. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu i jego produktów dla osób z niepełnosprawnościami.


Inteligentny rozwój

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Technologia automatycznego i zintegrowanego drukowania zabezpieczeń zmiennych”

Celem projektu jest wdrożenie technologii automatycznego i zintegrowanego drukowania zabezpieczeń zmiennych. Wprowadzenie innowacyjnej technologii pozwoli na świadczenie udoskonalonych usług w zakresie produkcji opakowań z zabezpieczeniem zmiennym.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

  • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
  • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 2.455.000,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1.104.750,00 zł


Narodowa Strategia Spójności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa wdrożyliśmy innowacyjną technologię produkcji kopert bezpiecznych.

W ramach programu inwestycyjnego zakupione zostały urządzenia produkcyjne oraz system przeciwdziałający zanieczyszczaniu powietrza, rozbudowano dział badawczo-rozwojowy. Utworzono 20 nowych miejsc pracy.

Nazwa projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kopert bezpiecznych
Wartość projektu: 11.565.000 PLN
Udział Unii Europejskiej: 3.995.000 PLN
Udział budżetu państwa: 705.000 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015

Przydatne linki:

Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu
Portal Funduszy Europejskich – Program Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl
Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/