Koperta bezpieczna
Koperta bąbelkowa
Torba kurierska Bio
Torba reklamowa
Koperta kurierska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Program Re_Open UK

Tytuł projektu: Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT na działalność PLAST-FARB

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wprowadzenie nowego produktu oraz przeprowadzenie zmiany procesu technologicznego wytwarzania pozostałych opakowań z tworzyw sztucznych.

Rezultat projektu: Najważniejszym rezultatem projektu będzie wzrost konkurencyjności i rentowności PLAST-FARB poprzez zwiększenie przychodów w działalności firmy na rynku, na którym koszty prowadzenia działalności eksportowej będą niższe niż w przypadku potencjalnej współpracy z podmiotami brytyjskimi.

Całkowita wartość projektu: 298 413,38 EUR

Dofinansowanie: 121 306,25 EUR.


Bon na cyfryzację

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zintegrowanie, skoordynowanie i zautomatyzowanie obszarów biznesowych poprzez wprowadzenie systemu informatycznego do zarządzania zasobami w firmie PLAST-FARB specjalizującej się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych”.

Celem projektu jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w Spółce w celu wprowadzenia 10 innowacji procesowych. Podstawową korzyścią z realizacji projektu będzie poprawa sposobu zarządzania i komunikacji pomiędzy pracownikami różnych działów, klientami i partnerami biznesowymi w Przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wartość ogółem projektu wynosi 300 000,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 255 000,00 zł.


Technologie przyjazne środowisku – Fundusze Norweskie

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczął realizację projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności PLAST-FARB poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej SAFE HYBRID”. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności naszej firmy poprzez wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych i zwiększenia wydajności wytwórczej Przedsiębiorstwa w postaci opracowania i wdrożenia innowacyjnej na skalę międzynarodową hybrydowej linii technologicznej. Wprowadzenie zmiany procesowej i zastosowanie nowej maszyny w produkcji doprowadzi do zwiększenia wydajności i efektywności energetycznej parku maszynowego, zmniejszenia rocznej emisji CO₂ i zmniejszenia ilości odpadów pochodzących z produkcji i działalności PLAST-FARB.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”


Postaw na eksport

Logotypy unijne

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany w ramach projektu FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP pod nazwą „Rozwój działalności eksportowej firmy PLAST-FARB poprzez wejścia na nowe rynki zagraniczne”.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Plast-Farb na rynkach zagranicznych. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych UE, tj. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu i jego produktów dla osób z niepełnosprawnościami.


Inteligentny rozwój

Plast-Farb Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Technologia automatycznego i zintegrowanego drukowania zabezpieczeń zmiennych”

Celem projektu jest wdrożenie technologii automatycznego i zintegrowanego drukowania zabezpieczeń zmiennych. Wprowadzenie innowacyjnej technologii pozwoli na świadczenie udoskonalonych usług w zakresie produkcji opakowań z zabezpieczeniem zmiennym.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

  • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
  • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 2.455.000,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1.104.750,00 zł


Narodowa Strategia Spójności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa wdrożyliśmy innowacyjną technologię produkcji kopert bezpiecznych.

W ramach programu inwestycyjnego zakupione zostały urządzenia produkcyjne oraz system przeciwdziałający zanieczyszczaniu powietrza, rozbudowano dział badawczo-rozwojowy. Utworzono 20 nowych miejsc pracy.

Nazwa projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kopert bezpiecznych
Wartość projektu: 11.565.000 PLN
Udział Unii Europejskiej: 3.995.000 PLN
Udział budżetu państwa: 705.000 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015

Przydatne linki:

Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu
Portal Funduszy Europejskich – Program Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl
Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/