Koperta bezpieczna
Koperta bąbelkowa
Torba kurierska Bio
Torba reklamowa
Koperta kurierska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ZAPYTANIA OFERTOWE


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLASTFARB/04/BREXIT

Zamawiający: PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 TORUŃ; NIP 8792669905; REGON 341397832.
Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.
Przedmiot zamówienia: „Nabycie i dostarczenie maszyny szorująco-zbierającej”. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie “ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK” stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.3 zasadą konkurencyjności.
Data publikacji zapytania: 31.03.2023 r.

Pełna treść i dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się w poniższych załącznikach.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania. Data rozstrzygnięcia: 10.04.2023 r. Najkorzystniejsza oferta wybrana przez Wykonawcę do podpisania umowy:

P.P.H.U. Tuden Sp. z o.o., ul. Polna 129

Wartość złożonej oferty wyniosła: 120 000,00 zł netto (147 600,00 zł brutto).


ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLASTFARB/03/BREXIT

Zamawiający: PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej: PF); ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 TORUŃ; NIP 8792669905; REGON 341397832.
Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.
Przedmiot zamówienia: „Nabycie systemu automatycznej detekcji przeciw zagrożeniom ogniowym wraz z montażem”. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie “ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK” stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.3 zasadą konkurencyjności.
Data publikacji zapytania: 29.03.2023 r.

Pełna treść i dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się w poniższych załącznikach.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania. Data rozstrzygnięcia: 06.04.2023 r. Najkorzystniejsza oferta wybrana przez Wykonawcę do podpisania umowy:

FABISIAK i S-ka Spółka z o.o., Lelewela 16a, 87-100 Toruń

Wartość złożonej oferty wyniosła: 56 870,03 zł netto (69 950,14 zł brutto).


ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLASTFARB/02/BREXIT – 09.01.2023 r.

Zamawiający: PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 TORUŃ; NIP 8792669905; REGON 341397832.
Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.
Przedmiot zamówienia: „Zakup środków trwałych w postaci przegród przemysłowych wraz z transportem i montażem”. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie “ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK” stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.3 zasadą konkurencyjności.
Data publikacji zapytania: 09.01.2023 r.

Pełna treść i dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się w poniższych załącznikach.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania. Data rozstrzygnięcia: 19.01.2023 r. Najkorzystniejsza oferta wybrana przez Wykonawcę do podpisania umowy:

Dla ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1:

„Małkowski-Martech” S.A., Czołowo, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik

Wartość złożonej oferty wyniosła: 189 071,81 zł netto (232 558,33 zł brutto).

Dla ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2:

ALLFIRE AGATA BEZPALKO, ul. Wieczorka 6c/3 44-120 Pyrzowice

Wartość złożonej oferty wyniosła: 23 630,00 zł netto (29 064,90 zł brutto).


ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLASTFARB/01/BREXIT

Zamawiający: PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 TORUŃ; NIP 8792669905; REGON 341397832.
Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.
Przedmiot zamówienia: „Nabycie robót i materiałów budowlanych dostosowujących halę produkcyjną do optymalnych warunków nowego procesu sezonowania wyrobu”. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie “ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK” stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.3 zasadą konkurencyjności.
Data publikacji zapytania: 03.01.2023 r.

Pełna treść i dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się w poniższych załącznikach.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania. Data rozstrzygnięcia: 19.01.2023 r. Najkorzystniejsza oferta wybrana przez Wykonawcę do podpisania umowy:

P.P.H. PATALON – Usługi Budowlane, ul. Słowackiego 12, 87-140 Chełmża.

Wartość złożonej oferty wyniosła: 725 052,97 zł netto (891 815,15 zł brutto).